Google cần 30-60 ngày để lập chỉ mục các backlink mới?

23Th12, 2020

Đây là sự hiểm nhầm đáng để nói đến, có một người nói rằng Google cần 30-60 ngày để khám phá, lập chỉ mục và sau đó sử dụng các backlink mới mà nó tìm thấy cho trang web của bạn. Điều đó không đúng, Google có thể làm tất cả những điều đó trong vòng vài phút và vài giờ.

Ai đó đã nói trên twitter rằng “Google mất 30 đến 60 ngày để lập chỉ mục backlink.” Tuy nhiên John Mueller của Google đã nói điều này không đúng như vậy.

Đây là những dòng tweet:

Tôi nghi ngờ điều này đến từ ngày xưa, khi Google vẫn sử dụng Google Dances. Hồi đó, mọi thứ phải đợi từ 30-60 ngày nhưng đó là thời điểm năm 2013 trở về trước.

Vì vậy, đừng lo lắng, nếu bạn nhận được một liên kết vững chắc từ một trang web vững chắc, Google có thể sớm lập chỉ mục nó trong vài phút, vài giờ hoặc vài ngày.

0923127939