Anchor Text là một yếu tố xếp hạng của Google

23Th12, 2020

Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết được thông tin này. Tuy Google trước đây chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng theo kinh nghiệm hơn 10 năm làm SEO thì tôi vẫn luôn quan điểm anchor text là một tín hiệu mà Google sử dụng cho mục tiêu xếp hạng.

Google có thể bỏ qua các liên kết spam cố gắng thao túng thứ hạng nhưng Anchor text bình thường giúp Google xếp hạng một trang cho những gì Anchor text nói về trang đó. Anchor text cũng cung cấp cho Google nhiều ngữ cảnh hơn về trang.

Đó là lý do tại sao Google có thể xếp hạng các trang không có nội dung đó trên trang. Giống như tại sao Adobe Reader trong nhiều năm được xếp hạng cho các từ [click here] trong tìm kiếm.

Trang đích của Adobe Reader không có dòng chữ “click here” nhưng mọi người có tài liệu PDF trên trang của họ đều có liên kết để xem bản PDF này, hãy [click here] để tải xuống Adobe Reader. Anchor Text có thể giúp một trang web xếp hạng cho một tập hợp các từ khóa cụ thể – nếu điều đó là tự nhiên.

John Mueller của Google đã nói trong video hôm thứ Sáu vào lúc 19:55 rằng văn bản liên kết tác động đến thứ hạng.

Điều này là do Google có văn bản liên kết giàu từ khóa cho một số thuộc tính của nó. John cho biết anh sẽ chuyển nó cho nhóm spam web vì “khi nói đến những loại liên kết này, những gì chúng tôi cố gắng xem xét là Anchor text đang nói đến cụ thể ở đó là gì.” Ông cho biết nếu ai đó đang cố gắng lạm dụng nó, nó có thể “có vấn đề hơn” và cần được báo cáo.

Dưới đây là nguyên văn những gì John Mueller đã nói về vấn đề này:

In general, when it comes to these kind of links, what we try to look at is the specific anchor text there.

So if it’s something where, when we look at it, it looks like, oh, it’s promoting this website in a way that it uses very keyword-rich anchor text, then that would be more problematic. If it’s essentially just linking to the URL or if it’s using the business name as something that is linking to the website name, then usually that’s less of an issue.

So from my point of view, if this were any random website, I wouldn’t really say much there. But since it is a Google property, I will pass it onto the Web Spam Team just to double check to see that they’re OK with this. I don’t know what will happen there with the Web Spam Team. It’s very possible that we already ignore these specific links, because these are the kind of links that are very easy for our systems to pick up and say, well, we can just ignore those.

But it is always awkward to get these reports that Google properties aren’t doing things perfectly.

0923127939